Naszych abonentów telewizyjnych  w Szczecinie - Załomiu informujemy że od poniedziałku 28 października nastąpi wymiana urządzeń nadawczych w naszej sieci. Po tej zmianie zabraknie na Państwa odbiornikach znacznej ilości dostępnych programów.
Przywrócenie wszystkich programów wymaga ponownego zaprogramowania odbiorników telewizyjnych.
Abonenci pakietu podstawowego powinni zaprogramować odbiorniki telewizyjne lub zewnętrzne dekodery telewizji naziemnej już z pominięciem otrzymanych w ubiegłym miesiącu dekoderów zastępczych. Dekodery te będą od Państwa sukcesywnie odbierane.