Witamy na stronie Telewizji Kablowej Aura w Pyrzycach.

PPH „AURA” informuje, że na skutek nowelizacji ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dniem 12 grudnia 2018 roku ulegają zmianie niektóre zapisy w umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz w regulaminach świadczenia usług telekomunikacyjnych.

  • W przypadku zmiany warunków umowy, regulaminu lub cennika przez operatora, treść proponowanej zmiany będzie doręczona abonentowi w formie, w jakiej została zawarta umowa lub w innej – na żądanie abonenta.
  • Przestaje obowiązywać przepis dający możliwość dokonywania zmiany umowy za pomocą środków porozumiewania się na odległość (poczta elektroniczna lub telefonicznie).
  • Uzupełnienie lub zmiana umowy będzie wymagała zachowania takiej formy, jaką strony przyjęły w momencie zawarcia umowy.
  • Zakres danych, które operator może przetwarzać w celu wykonywania umowy, bez konieczności uzyskania zgody abonenta, poszerzony zostaje o adres poczty elektronicznej abonenta.
  • W związku z rozszerzeniem ochrony abonenta usługi telefonicznej przed niechcianymi, zbyt kosztownymi usługami o podwyższonej opłacie, operator oferuje bezpłatnie cztery progi kwotowe dla każdego okresu rozliczeniowego: 0,00 zł / 35,00 zł / 100,00 zł / 200,00 zł – do wyboru przez abonenta, bezpośrednio przed rozpoczęciem świadczenia usługi.  Jeżeli abonent nie dokona takiego wyboru przy zawieraniu umowy, przyjęty zostanie domyślnie próg 35,00 zł. Po przekroczeniu wybranego lub domyślnego progu abonent zostanie o tym poinformowany, zablokowana zostanie również możliwość wykonywania połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie i odbierania połączeń z takich numerów. Po osiągnięciu progu wykonywanie lub odbieranie połączeń z numerów o podwyższonej opłacie jest możliwe wyłącznie po określeniu przez abonenta wyższego progu kwotowego. Wykaz usług doręczany abonentowi wraz z fakturą będzie zawierał: numer usługi o podwyższonej opłacie, z którego abonent skorzystał, informację o stronie BIP UKE z rejestrem podmiotów świadczących usługi o podwyższonej opłacie, informację o możliwości żądania blokowania połączeń na numery i z numerów usług o podwyższonej opłacie.

W przypadku braku akceptacji dla zaistniałych zmian Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy, przy czym oświadczenie Abonenta o odstąpieniu od Umowy powinno być złożone nie później niż w dniu poprzedzającym wprowadzenie zmian. Niedotrzymanie tego terminu powoduje, że oświadczenie o odstąpieniu od umowy nie wywołuje skutków prawnych.


Komunikat dla sieci kablowej Szczecin-Załom

W związku z niezapowiedzianymi zmianami w parametrach sygnałów wprowadzonych na części swoich programów,  jesteśmy zmuszeni do zmian w nadawanym przez nas sygnale. Wprowadzenie tych zmian spowoduje konieczność ponownego zaprogramowania odbiorników telewizyjnych lub dekoderów cyfrowych.

Jednocześnie zawiadamiamy abonentów odbierających jeszcze nasze programy w starej technologi analogowej, że z dniem 01.01.2019 PPH Aura zaprzestaje nadawania programów w technologi analogowej. Abonenci którzy nie zmienili do tej pory odbiorników telewizyjnych na cyfrowe proszeni są o wcześniejszy kontakt z biurem obsługi klienta w celu rezerwacji dekoderów cyfrowych umożliwiających odbiór programów na starych odbiornikach analogowych. Zastosowanie nowego odbiornika cyfrowego lub dekodera spowoduje znaczne zwiększenie ilości odbieranych programów bez zwiększenia opłaty abonamentowej za programy telewizyjne.


Komunikat dla sieci kablowej w Pyrzycach

W związku z niezapowiedzianymi zmianami w parametrach sygnałów wprowadzonych przez Polsat pod koniec października tego roku na  części programów nadawanych przez Polsat  jesteśmy zmuszeni do zmian w nadawanym przez nas sygnale. W związku z powyższym wymagana jest zmiana parametrów po naszej stronie dla programu SUPERPOLSAT. Abonenci którzy utracili możliwość odbioru programu SUPERPOLSAT proszeni są o ponowne zaprogramowanie odbiorników.

Jednocześnie zawiadamiamy abonentów odbierających jeszcze nasze programy w starej technologi analogowej, że z dniem 01.01.2019 PPH Aura zaprzestaje nadawania programów w technologi analogowej. Abonenci którzy nie zmienili do tej pory odbiorników telewizyjnych na cyfrowe proszeni są o wcześniejszy kontakt z biurem obsługi klienta w celu rezerwacji dekoderów cyfrowych umożliwiających odbiór programów na starych odbiornikach analogowych. Zastosowanie nowego odbiornika cyfrowego lub dekodera spowoduje znaczne zwiększenie ilości odbieranych programów bez zwiększenia opłaty abonamentowej za programy telewizyjne.


PPH AURA Sp. z o. o. informuje, że z dniem 31 grudnia 2018 roku zaprzestaje reemisji programu telewizyjnego OPOKA.TV HD, z powodu zakończenia przez nadawcę dalszej produkcji programu i  wypowiedzenia umowy.

PPH AURA Sp. z o. o. informuje, że z dniem 31 października 2018 roku zaprzestaje reemisji programu telewizyjnego WELLBEING NETWORK, z powodu nieoczekiwanego zakończenia przez nadawcę dalszej produkcji programu i zerwania umowy.

W przypadku braku akceptacji dla zaistniałych zmian Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy, przy czym oświadczenie Abonenta o odstąpieniu od Umowy powinno być złożone nie później niż w dniu poprzedzającym wprowadzenie zmian. Niedotrzymanie tego terminu powoduje, że oświadczenie o odstąpieniu od umowy nie wywołuje skutków prawnych.

 

Naszą specjalnością jest telekomunikacja. Dostarczamy naszym klientom usługi: internet, telewizję i telefon stacjonarny. Usługa telewizji dostępna jest w Pyrzycach i Szczecinie Załomiu. Usługi internetu i telefonu stacjonarnego oferujemy w: 

Pyrzycach, Brzesku Szczecińskim, Dębinie, Dobropolu Gryfińskim, Giżynie, Kozielicach, Mielnie Pyrzyckim, Nowielinie, Obojnie, Rokitach, Ryszewku, Stróżewie, Turzu oraz Żabowie.

Porządek obrad

Film, sport, przyroda.

Wszystko co lubisz,
w jednym pakiecie.

Nielimitowany internet

do 100Mbit/s

Telefon stacjonarny

Zmniejsz swoje rachunki

W pakiecie taniej!

Zadzwoń i dowiedz się więcej!

91 570 31 66