Abonentów telewizyjnego pakietu pełnego w Pyrzycach informujemy, że od poniedziałku 28 października nastąpi wymiana urządzeń nadawczych w naszej sieci. Po tej zmianie zabraknie na Państwa odbiornikach znacznej ilości dostępnych programów.
Przywrócenie wszystkich programów wymaga ponownego zaprogramowania odbiorników telewizyjnych.