Komunikat dla sieci kablowej Szczecin-Załom

W związku z niezapowiedzianymi zmianami w parametrach sygnałów wprowadzonych na części swoich programów,  jesteśmy zmuszeni do zmian w nadawanym przez nas sygnale. Wprowadzenie tych zmian spowoduje konieczność ponownego zaprogramowania odbiorników telewizyjnych lub dekoderów cyfrowych.

Jednocześnie zawiadamiamy abonentów odbierających jeszcze nasze programy w starej technologi analogowej, że z dniem 01.01.2019 PPH Aura zaprzestaje nadawania programów w technologi analogowej. Abonenci którzy nie zmienili do tej pory odbiorników telewizyjnych na cyfrowe proszeni są o wcześniejszy kontakt z biurem obsługi klienta w celu rezerwacji dekoderów cyfrowych umożliwiających odbiór programów na starych odbiornikach analogowych. Zastosowanie nowego odbiornika cyfrowego lub dekodera spowoduje znaczne zwiększenie ilości odbieranych programów bez zwiększenia opłaty abonamentowej za programy telewizyjne.