Komunikat dla sieci kablowej w Pyrzycach

W związku z niezapowiedzianymi zmianami w parametrach sygnałów wprowadzonych przez Polsat pod koniec października tego roku na  części programów nadawanych przez Polsat  jesteśmy zmuszeni do zmian w nadawanym przez nas sygnale. W związku z powyższym wymagana jest zmiana parametrów po naszej stronie dla programu SUPERPOLSAT. Abonenci którzy utracili możliwość odbioru programu SUPERPOLSAT proszeni są o ponowne zaprogramowanie odbiorników.

Jednocześnie zawiadamiamy abonentów odbierających jeszcze nasze programy w starej technologi analogowej, że z dniem 01.01.2019 PPH Aura zaprzestaje nadawania programów w technologi analogowej. Abonenci którzy nie zmienili do tej pory odbiorników telewizyjnych na cyfrowe proszeni są o wcześniejszy kontakt z biurem obsługi klienta w celu rezerwacji dekoderów cyfrowych umożliwiających odbiór programów na starych odbiornikach analogowych. Zastosowanie nowego odbiornika cyfrowego lub dekodera spowoduje znaczne zwiększenie ilości odbieranych programów bez zwiększenia opłaty abonamentowej za programy telewizyjne.