PPH AURA Sp. z o. o. informuje, że z dniem 31 grudnia 2018 roku zaprzestaje reemisji programu telewizyjnego OPOKA.TV HD, z powodu zakończenia przez nadawcę dalszej produkcji programu i  wypowiedzenia umowy.

PPH AURA Sp. z o. o. informuje, że z dniem 31 października 2018 roku zaprzestaje reemisji programu telewizyjnego WELLBEING NETWORK, z powodu nieoczekiwanego zakończenia przez nadawcę dalszej produkcji programu i zerwania umowy.

W przypadku braku akceptacji dla zaistniałych zmian Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy, przy czym oświadczenie Abonenta o odstąpieniu od Umowy powinno być złożone nie później niż w dniu poprzedzającym wprowadzenie zmian. Niedotrzymanie tego terminu powoduje, że oświadczenie o odstąpieniu od umowy nie wywołuje skutków prawnych.