PPH Aura Sp. z o. o. informuje,
że realizuje zamówienia na emisję spotów wyborczych na zasadach określonych w Kodeksie Wyborczym oraz zgodnie ustawą o Radiofonii i Telewizji.
Podstawowym wymogiem emisji spotu wyborczego jest złożenie zamówienia przez Komitet Wyborczy osoby biorącej udział w wyborach. Nasza telewizja nie stosuje żadnych utrudnień ani ułatwień w dostępie do emisji spotów, ponieważ byłoby to niezgodne z prawem.