Nowe przepisy o ochronie danych osobowych - RODO

Szanowni Państwo,
25 maja 2018 roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej zacznie być stosowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO).
Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.
Informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez PPH AURA Sp. z o. o. oraz zasady, na jakich będzie się to odbywać po 25 maja 2018 roku zawarte są w dokumencie

INFORMACJA  DLA  ABONENTA
Przepisy o ochronie danych osobowych
na podstawie „Rozporządzenia o ochronie danych osobowych” - RODO
obowiązujące od 25 maja 2018 roku

i znajdują się w zakładce: ochronadanych.
Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.