Naszych abonentów telewizyjnych  w Szczecinie - Załomiu informujemy że od poniedziałku 28 października nastąpi wymiana urządzeń nadawczych w naszej sieci. Po tej zmianie zabraknie na Państwa odbiornikach znacznej ilości dostępnych programów.
Przywrócenie wszystkich programów wymaga ponownego zaprogramowania odbiorników telewizyjnych.
Abonenci pakietu podstawowego powinni zaprogramować odbiorniki telewizyjne lub zewnętrzne dekodery telewizji naziemnej już z pominięciem otrzymanych w ubiegłym miesiącu dekoderów zastępczych. Dekodery te będą od Państwa sukcesywnie odbierane.


Abonentów telewizyjnego pakietu pełnego w Pyrzycach informujemy, że od poniedziałku 28 października nastąpi wymiana urządzeń nadawczych w naszej sieci. Po tej zmianie zabraknie na Państwa odbiornikach znacznej ilości dostępnych programów.
Przywrócenie wszystkich programów wymaga ponownego zaprogramowania odbiorników telewizyjnych.


Abonentów telewizyjnego pakietu podstawowego w Pyrzycach informujemy że od czwartku 24 października nastąpi wymiana urządzeń nadawczych w naszej sieci. Po tej zmianie zabraknie na Państwa odbiornikach telewizyjnych programów: TVP Sport HD, TVP Kultura, TVP Polonia, Polonia1, Kino Polska Muzyka. Przywrócenie tych programów wymaga ponownego zaprogramowania odbiorników telewizyjnych.