Komunikat dla sieci kablowej Szczecin-Załom

W związku z niezapowiedzianymi zmianami w parametrach sygnałów wprowadzonych na części swoich programów,  jesteśmy zmuszeni do zmian w nadawanym przez nas sygnale. Wprowadzenie tych zmian spowoduje konieczność ponownego zaprogramowania odbiorników telewizyjnych lub dekoderów cyfrowych.

Jednocześnie zawiadamiamy abonentów odbierających jeszcze nasze programy w starej technologi analogowej, że z dniem 01.01.2019 PPH Aura zaprzestaje nadawania programów w technologi analogowej. Abonenci którzy nie zmienili do tej pory odbiorników telewizyjnych na cyfrowe proszeni są o wcześniejszy kontakt z biurem obsługi klienta w celu rezerwacji dekoderów cyfrowych umożliwiających odbiór programów na starych odbiornikach analogowych. Zastosowanie nowego odbiornika cyfrowego lub dekodera spowoduje znaczne zwiększenie ilości odbieranych programów bez zwiększenia opłaty abonamentowej za programy telewizyjne.


Komunikat dla sieci kablowej w Pyrzycach

W związku z niezapowiedzianymi zmianami w parametrach sygnałów wprowadzonych przez Polsat pod koniec października tego roku na  części programów nadawanych przez Polsat  jesteśmy zmuszeni do zmian w nadawanym przez nas sygnale. W związku z powyższym wymagana jest zmiana parametrów po naszej stronie dla programu SUPERPOLSAT. Abonenci którzy utracili możliwość odbioru programu SUPERPOLSAT proszeni są o ponowne zaprogramowanie odbiorników.

Jednocześnie zawiadamiamy abonentów odbierających jeszcze nasze programy w starej technologi analogowej, że z dniem 01.01.2019 PPH Aura zaprzestaje nadawania programów w technologi analogowej. Abonenci którzy nie zmienili do tej pory odbiorników telewizyjnych na cyfrowe proszeni są o wcześniejszy kontakt z biurem obsługi klienta w celu rezerwacji dekoderów cyfrowych umożliwiających odbiór programów na starych odbiornikach analogowych. Zastosowanie nowego odbiornika cyfrowego lub dekodera spowoduje znaczne zwiększenie ilości odbieranych programów bez zwiększenia opłaty abonamentowej za programy telewizyjne.


PPH AURA Sp. z o. o. informuje, że z dniem 31 grudnia 2018 roku zaprzestaje reemisji programu telewizyjnego OPOKA.TV HD, z powodu zakończenia przez nadawcę dalszej produkcji programu i  wypowiedzenia umowy.

PPH AURA Sp. z o. o. informuje, że z dniem 31 października 2018 roku zaprzestaje reemisji programu telewizyjnego WELLBEING NETWORK, z powodu nieoczekiwanego zakończenia przez nadawcę dalszej produkcji programu i zerwania umowy.

W przypadku braku akceptacji dla zaistniałych zmian Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy, przy czym oświadczenie Abonenta o odstąpieniu od Umowy powinno być złożone nie później niż w dniu poprzedzającym wprowadzenie zmian. Niedotrzymanie tego terminu powoduje, że oświadczenie o odstąpieniu od umowy nie wywołuje skutków prawnych.